Billig strøm

Hvordan fungerer strømmarkedet?

Norge produserer mye strøm. Vi produserer mer strøm enn det vi bruker. Så å si all strømmen vi produserer kommer fra vannkraft. Det er ikke uvant å se vannkraftverk når man kjører rundt. Spesielt fossefall i rør er vanlige syn. Norge produserer så mye strøm fra vann at vi produserer mest i Europa. Norge har også dammer og innsjøer som produserer strøm når vi slipper vannet ut av dammene eller innsjøene. Disse vannmagasinene produserer strøm etter hvor mye vann som er i de. Når det regner og det er snøsmelting kommer det så mye vann i magasinene at man må slippe opp. Strømprisen er lav når vi har masse vann å slippe ut og høy når det er mindre vann å slippe ut.

Strøm er ferskvare

Det går an å lagre strøm på batterier, men måten strømmarkedet fungerer på er ikke strømlagring et alternativ for strømproduksjon på slike nivåer som vi snakker om nasjonalt. Det er vannmagasinene som gjør at vi har kontinuerlig strøm. Istedenfor å lagre strøm på batterier lagrer vi vann i magasinene rundt omkring i Norge. Når vi trenger mer strøm enn det som genereres gjennom andre naturlige fall slipper vi ut mer vann fra magasinene.

I Norge bruker vi mest strøm om vinteren. Strømmen er ofte dyrere om vinteren. Det er derfor viktig at de som produserer strøm har nok vann i magasinene sine når vinteren kommer slik at det ikke blir manko på strøm når den trengs som mest. Vannmagasinene avhenger av fall. Jo høyere fall jo mer energi har vannet ved hjelp av tyngdekraften. Med andre ord, jo høyere fall jo mer strøm. Regner det mye på Østlandet spiller ikke dette noen rolle for strømprisene dine. Vannmagasinene ligger der hvor det er fall, og det er ikke på Østlandet.

Strømmarkedet uten grenser

I Norge har man et strømnett som kontrolleres av Statkraft. Strømnettet er ikke avgrenset av den grunn men er koblet mellom land, slik at det norske nettet er koblet til strømnettet i Europa. Hele Norden har en omsetningsområde. Det vil si at nettene i Norden er koblet sammen slik at all handel av strøm i Norden skjer et sted, og det er på Nord Pool børsen. Denne kalles offisielt Nord Pool Spot. Velger du spotpris som din strømpris følger din strømpris prisen på Nord Pool Spot og et lite satt vedlegg. Strømleverandørene kjøper strømmen sin på dette markedet og selger den videre til deg som gjør at du får billig strøm.

Før 1991 var det reguleringer av strømmarkedet i Norge, men etter dette året ble det et deregulert marked i Norge. Nå kan selskaper kjøpe strøm på Nord Pool og selge det til privatpersoner. Prisene styres nå etter markedsprinsipper. Det er dessverre ikke mulig for privatpersoner å kjøpe strømmen sin direkte hos Nord Pool.